top of page
Website Home Page-2.png
Copy of Copy of Copy of Welcome.png

Pagbabago ng laki at Patakaran sa Custom na Order

 • Walang bayad kung binili mula sa Crystal Energy Infinite.

 • Humihingi kami ng paumanhin ngunit HINDI namin magawang baguhin ang laki ng mga pulseras na binili mula sa ibang mga vendor.

 • Dapat magbigay ng patunay ng resibo, kung babalik ka pagkatapos ng araw ng pagbili. *Ang mga miyembro ng loyalty ay binibigyan ng kopya ng resibo sa pamamagitan ng email kung napili.

 • Ang mga customer ay binibigyan ng 60 araw mula sa petsa ng pagbili upang ma-avail ang Libreng resizing.

 • Ang mga karagdagang beads pagkatapos baguhin ang laki ay magiging pag-aari ng Crystal Energy Infinite.

 • Maaaring magbigay ng Gift Receipts kung ang pagbili ay para sa isang regalo. Ang tatanggap ng regalo ay magbibigay ng Resibo ng Regalo kapag hiniling ang pagbabago ng laki.

 • Hindi bababa sa 24 na oras na turnaround time ang kinakailangan bago kunin.

 • Makikipag-ugnayan ang staff sa customer kapag handa na ang bracelet para kunin.

Kailangang i-restring ang bracelet?

 • Walang bayad kung binili mula sa Crystal Energy Infinite. Dapat magbigay ng resibo. *Ang mga miyembro ng loyalty ay binibigyan ng kopya ng resibo sa pamamagitan ng email kung napili.

 • Humihingi kami ng paumanhin ngunit HINDI namin magagawang i-restring ang mga bracelet kung binili mula sa ibang mga vendor.

 • Hindi bababa sa 24 na oras na turnaround time ang kinakailangan bago kunin.

 • Ang mga nawawalang kuwintas ay nangangailangan ng karagdagang bayad, nang naaayon. Ibibigay ang quote at kailangan ang Pagbabayad BAGO ang serbisyo.

 • ** Ang lahat ng mga serbisyo ay nakabatay sa availability at pagpapasya ng kawani.

 • ** Kung HINDI available ang anumang supply o staff, aabisuhan muna ang customer.

 • May pagpapasya ang staff na tanggihan ang serbisyo kung hindi makapagbigay ng kalidad na sumusunod sa patakaran ng Crystal Energy Infinite.

Mga Tuntunin at Kundisyon

ng Client Card Reading 

 • Ang $10 na deposito ay dahil sa mga secure na appointment.

 • Ang pagtanggap ng bayad ay magkukumpirma ng iskedyul ng appointment.

 • Tinatanggap ang pagbabayad sa PayPal at/o Credit Card sa telepono.

 • Bilang paggalang sa iyong oras, pati na rin sa susunod na kliyente, sakaling kailanganin mong kanselahin o muling iiskedyul ang iyong pagbabasa, kailangan namin ng 24 na oras na paunawa.

 • NON-refundable ang mga pagbabayad.

 • Kung kailangan mong magkansela sa loob ng 24 na oras, maaari mong piliing mag-reschedule, sa panahon ng aming susunod na available na appointment.

 • Ang pagkabigong magbigay ng 24 na oras na paunawa ay magreresulta sa isang pagkansela at hindi maibabalik na bayad.

 • Kung mahuhuli ka para sa iyong appointment, DAPAT kang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, text message, o mensahe sa social media.

 • Sa pamamagitan ng pagbibigay ng naaangkop na komunikasyon, igagalang namin ang natitira sa iyong oras ng appointment.

 • Gayunpaman, kung dumating ka nang lampas sa oras ng iyong appointment, magreresulta ito sa isang pagkansela at hindi maibabalik na bayad.

 • Ang mga kliyenteng wala pang 18 taong gulang ay mangangailangan ng pahintulot ng magulang at pahintulot ng bata, ang bata ay maaaring samahan ng magulang ngunit hindi kinakailangan na naroroon sa silid ng pagbabasa.

 • Tanging ang taong tumatanggap ng pagbabasa ang pinapayagan sa silid. Ang iyong pagbabasa ay pinananatiling kumpidensyal.

 • WALANG video/voice recording ang pinahihintulutan.

Disclaimer

Tarot Reading Waiver of Liability

Ang Tarot Reading ay napapailalim sa interpretasyon at HINDI dapat kunin bilang Absolute.  A HINDI matitiyak ang pagbabasa ng Tarot bilang 100% tumpak. Lahat ng Tarot Readings na ibinigay ng Crystal Energy Infinite, LLC. ang mga kawani ay para sa mga layuning pang-aliw lamang.  Crystal Energy Infinite, LLC. HINDI ginagarantiyahan ang katumpakan ng isang pagbabasa.  HINDI pinapalitan ng Pagbabasa ng Tarot ang Propesyonal na Medikal/Legal/Opinyon sa Negosyo at/o payo. HINDI ka obligado na sundin ang isang partikular na aksyon, o/at subukang magsagawa ng anumang paraan ng kontrol sa iyong Free-Will at Common Sense.  Ang mga nilalaman ng isang Tarot Reading ay HINDI legal na may bisa.  Anumang mga desisyon, at/o mga aksyong ginawa mo bilang resulta ng iyong Pagbasa ng Tarot ay ang iyong responsibilidad.  LLC. WALANG legal na pananagutan para sa anumang pinsala, pagkalugi, o iba pang kahihinatnan batay sa mga desisyon ng kliyente, kasunod ng, o batay sa, mga pagbabasa ng Tarot.

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON NG REIKI

 1. Ang mga paggamot sa Reiki ay binibigyan ng ganap na nakadamit sa isang mesa ng masahe at hindi dapat mapagkamalang masahe.

 2. Ang Reiki ay isang simple, hands-on na energy technique na ginagamit lamang para sa pagbabawas ng stress at pagpapahinga at hindi isang kapalit para sa medikal na paggamot. 

 3. Inirerekomenda na magpatingin ka sa isang lisensyadong manggagamot o lisensyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa anumang pisikal o  psychological ailment na maaaring mayroon ka.

 4. Bilang isang Reiki practitioner, hindi ako nag-diagnose ng mga kondisyon at hindi ako nagrereseta o nagsasagawa ng mga medikal na paggamot, nagrereseta  substance, o nakakasagabal sa paggamot ng mga lisensyadong medikal na propesyonal.           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- I 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581_ _cc75 cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194

 5. Ang mga pangmatagalang kawalan ng timbang sa katawan kung minsan ay nangangailangan ng maraming sesyon upang mapadali ang antas ng pagpapahinga na kailangan ng katawan upang pagalingin ang sarili nito at ibalik ang sistema sa balanse.

 6. Ang pagpapabuti sa sarili ay nangangailangan ng pangako sa iyong bahagi, at dapat ay handa kang magbago sa positibong paraan kung ikaw     ay makakatanggap ng buong benepisyo ng Reiki.

 7. Ang lahat ng impormasyong natanggap sa panahon ng iyong Reiki session ay gaganapin sa pinakamahigpit na kumpiyansa maliban kung may banta ng panganib kung saan maaari mong saktan ako o ang iyong sarili ayon sa hinihingi ng hukuman ng batas.

 8. Isasara ng mga kliyente ang lahat ng aking mga elektronikong aparato bago makarating sa sentro upang lumikha ng isang mapayapa at nakakarelaks na kapaligiran para sa lahat sa santuwaryo.

 9. Dapat dumating ang mga kliyente nang hindi bababa sa 10 minuto bago ang nakatakdang oras.

 10. Kung huli ka nang wala pang 15 minuto, makakatanggap ka ng mas maikling session dahil maaaring hindi ko na mapahaba ang session.

 11. Kung huli ka ng higit sa 15 minuto, ire-iskedyul ang iyong appointment. Sisingilin ang full-service fee.


 

PAGKANSELA NG REIKI at PATAKARAN SA REFUND

 1. Walang mga refund sa mga serbisyo ng Reiki na naibigay na. 

 2. Kung kailangan mong magkansela o mag-reschedule ng appointment, mangyaring magbigay ng 24 na oras na abiso.

 3. Kung hindi ka nagpakita para sa iyong appointment, at nagbayad nang buo, hindi ibibigay ang refund.    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf5

 4. Kung hindi ka nagpakita para sa iyong appointment, at hindi nagbayad ng buo, sisingilin ka ng full-service fee.

PANANAGUTAN at WAIVER ng YOGA at MEDITATION

Ang mga klase sa YOGA at MEDITATION ay maaaring pisikal na intensive at kusang-loob kong inaako ang panganib na likas sa aking paglahok, kabilang ang panganib ng pinsala, aksidente, kamatayan, pagkawala, gastos o pinsala sa aking personal na ari-arian.  Inilabas ko at binabayaran ng danyos sina Pinki Lujan, Crystal Energy Infinite, at Tumon Sands Plaza  mula sa at laban sa anuman at lahat ng ganoong paghahabol ng mga pananagutan, kabilang ang mga bayarin sa abogado._cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bdb-3194 Ako ay nasa sapat na pisikal na kalusugan, at/o na ako ay sumangguni sa isang manggagamot at nakapagsagawa ng pisikal na ehersisyo.  

 

Inaako ko rin ang responsibilidad na i-update ang Pinki, Crystal Energy Infinite at Tumon Sands Plaza ng anumang mga pagbabago sa aking kondisyong medikal na maaaring makaapekto sa aking kaligtasan o pakikilahok sa klase.

MGA TERMS CONDITIONS 

PANGKALAHATANG-IDEYA 

Ang website na ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Crystal Energy Infinite Guam LLC. Sa buong site, ang mga terminong "kami", "kami" at "aming" ay tumutukoy sa Crystal Energy Infinite Guam LLC. Ang Crystal Energy Infinite ay nag-aalok ng website na ito, kasama ang lahat ng impormasyon, mga tool at serbisyong makukuha mula sa site na ito sa iyo, ang user, na nakakondisyon sa iyong pagtanggap sa lahat ng mga tuntunin, kundisyon, patakaran at mga abiso na nakasaad dito. 

Sa pamamagitan ng pagbisita sa aming site at/o pagbili ng isang bagay mula sa amin, nakikibahagi ka sa aming "Serbisyo" at sumasang-ayon na sumailalim sa mga sumusunod na tuntunin at kundisyon ("Mga Tuntunin ng Serbisyo", "Mga Tuntunin"), kasama ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon at patakaran isinangguni dito at/o available ng hyperlink kasama ang, ngunit hindi limitado sa, patakaran sa pagpapadala at patakaran sa pagbabalik. Nalalapat ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito sa lahat ng user ng site, kabilang ang walang limitasyong mga user na mga browser, vendor, customer, merchant, at/o contributor ng content. 

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito bago i-access o gamitin ang aming website. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng anumang bahagi ng site, sumasang-ayon kang sumailalim sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon ng kasunduang ito, at mga patakaran sa website, maaaring hindi mo ma-access ang website o gumamit ng anumang mga serbisyo. Kung ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ay itinuturing na isang alok, ang pagtanggap ay hayagang limitado sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito. 

Ang anumang mga bagong feature o tool na idinagdag sa kasalukuyang tindahan ay sasailalim din sa Mga Tuntunin ng Serbisyo. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyo anumang oras sa pahinang ito. Inilalaan namin ang karapatang i-update, baguhin o palitan ang anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito sa pamamagitan ng pag-post ng mga update at/o mga pagbabago sa aming website. Responsibilidad mong suriin ang page na ito nang pana-panahon para sa mga pagbabago. Ang iyong patuloy na paggamit ng o pag-access sa website kasunod ng pag-post ng anumang mga pagbabago ay bumubuo ng pagtanggap sa mga pagbabagong iyon. 

Ang aming tindahan ay naka-host sa WIX. Nagbibigay sila sa amin ng online na platform ng e-commerce na nagbibigay-daan sa amin na ibenta ang aming mga produkto at serbisyo sa iyo. 

SEKSYON 1 - ONLINE STORE TERMS 

Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito, kinakatawan mo na ikaw ay hindi bababa sa edad ng mayorya sa iyong estado o lalawigan ng paninirahan, o na ikaw ay ang edad ng mayorya sa iyong estado o lalawigan ng paninirahan at ibinigay mo sa amin ang iyong pahintulot na payagan ang sinuman sa iyong mga menor de edad na umaasa na gamitin ang site na ito. 

Hindi mo maaaring gamitin ang aming mga produkto para sa anumang iligal o hindi awtorisadong layunin o hindi mo, sa paggamit ng Serbisyo, lumabag sa anumang mga batas sa iyong hurisdiksyon (kabilang ngunit hindi limitado sa mga batas sa copyright). 

Hindi ka dapat magpadala ng anumang worm o virus o anumang code na may likas na mapanirang. Ang isang paglabag o paglabag sa alinman sa Mga Tuntunin ay magreresulta sa isang agarang pagwawakas ng iyong Mga Serbisyo.

SEKSYON 2 - PANGKALAHATANG KONDISYON 

Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang serbisyo sa sinuman para sa anumang dahilan anumang oras. 

Naiintindihan mo na ang iyong nilalaman (hindi kasama ang impormasyon ng credit card), ay maaaring ilipat nang hindi naka-encrypt at may kasamang (a) mga pagpapadala sa iba't ibang network; at (b) mga pagbabago upang umayon at umangkop sa mga teknikal na kinakailangan ng pagkonekta ng mga network o device. Palaging naka-encrypt ang impormasyon ng credit card sa panahon ng paglilipat sa mga network. 

Sumasang-ayon ka na huwag kopyahin, duplicate, kopyahin, ibenta, ibenta muli o pagsamantalahan ang anumang bahagi ng Serbisyo, paggamit ng Serbisyo, o pag-access sa Serbisyo o anumang contact sa website kung saan ibinibigay ang serbisyo, nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot sa amin . 

Ang mga heading na ginamit sa kasunduang ito ay kasama para sa kaginhawahan lamang at hindi maglilimita o kung hindi man ay makakaapekto sa Mga Tuntuning ito. 

SEKSYON 3 - TUMPAK, KUMPLETO, AT TIMELINES NG IMPORMASYON 

Kami ay walang pananagutan kung ang impormasyong ginawang available sa site na ito ay hindi tumpak, kumpleto o napapanahon. Ang materyal sa site na ito ay ibinigay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi dapat umasa o gamitin bilang ang tanging batayan para sa paggawa ng mga desisyon nang hindi kumukunsulta sa pangunahin, mas tumpak, mas kumpleto o mas napapanahong mga mapagkukunan ng impormasyon. Ang anumang pag-asa sa materyal sa site na ito ay nasa iyong sariling peligro. 

Ang site na ito ay maaaring maglaman ng ilang makasaysayang impormasyon. Ang makasaysayang impormasyon, kinakailangan, ay hindi kasalukuyan at ibinibigay para sa iyong sanggunian lamang. Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang mga nilalaman ng site na ito anumang oras, ngunit wala kaming obligasyon na i-update ang anumang impormasyon sa aming site. Sumasang-ayon ka na responsibilidad mong subaybayan ang mga pagbabago sa aming site. 

SEKSYON 4 - MGA PAGBABAGO SA SERBISYO AT MGA PRESYO 

Ang mga presyo para sa aming mga produkto ay maaaring magbago nang walang abiso. 

Inilalaan namin ang karapatan anumang oras na baguhin o ihinto ang Serbisyo (o anumang bahagi o nilalaman nito) nang walang abiso anumang oras. 

Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third-party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, pagsususpinde o paghinto ng Serbisyo. 

SEKSYON 5 - MGA PRODUKTO O SERBISYO (kung naaangkop) 

Ang ilang partikular na produkto o serbisyo ay maaaring eksklusibong available online sa pamamagitan ng website o sa pamamagitan ng social media. Ang mga produkto o serbisyong ito ay maaaring may limitadong dami at hindi napapailalim sa pagbabalik o pagpapalit ayon sa aming Patakaran sa Pagbabalik. 

Ginawa namin ang lahat ng pagsisikap na ipakita nang tumpak hangga't maaari ang mga kulay at larawan ng aming mga produkto na lumalabas sa tindahan. Hindi namin magagarantiya na magiging tumpak ang display ng monitor ng iyong computer o telepono ng anumang kulay. 

Inilalaan namin ang karapatan, ngunit hindi obligado, na limitahan ang pagbebenta ng aming mga produkto o Serbisyo sa sinumang tao, heyograpikong rehiyon o hurisdiksyon. Maaari naming gamitin ang karapatang ito sa bawat kaso. Inilalaan namin ang karapatang limitahan ang dami ng anumang produkto o serbisyo na aming inaalok. Ang lahat ng mga paglalarawan ng mga produkto o pagpepresyo ng produkto ay maaaring magbago anumang oras nang walang abiso, sa aming sariling pagpapasya. Inilalaan namin ang karapatang ihinto ang anumang produkto anumang oras. Ang anumang alok para sa anumang produkto o serbisyo na ginawa sa site na ito ay walang bisa kung saan ipinagbabawal. 

Hindi namin ginagarantiyahan na ang kalidad ng anumang mga produkto, serbisyo, impormasyon, o iba pang materyal na binili o nakuha mo ay makakatugon sa iyong mga inaasahan, o na ang anumang mga error sa Serbisyo ay itatama. 

SEKSYON 6 - TUMPAK NG IMPORMASYON SA PAGSINGIL AT ACCOUNT 

Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang anumang order na gagawin mo sa amin. Maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, limitahan o kanselahin ang mga dami na binili bawat tao, bawat sambahayan o bawat order. Maaaring kabilang sa mga paghihigpit na ito ang mga order na inilagay ng o sa ilalim ng parehong account ng customer, parehong credit card, at/o mga order na gumagamit ng parehong billing at/o shipping address. Kung sakaling gumawa kami ng pagbabago o kanselahin ang isang order, maaari naming subukang ipaalam sa iyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa e-mail at/o billing address/numero ng telepono na ibinigay sa oras na ginawa ang order. Inilalaan namin ang karapatang limitahan o ipagbawal ang mga order na, sa aming tanging paghuhusga, ay lumilitaw na inilalagay ng mga dealers, reseller o distributor. 

Sumasang-ayon kang magbigay ng kasalukuyan, kumpleto at tumpak na impormasyon sa pagbili at account para sa lahat ng mga pagbili na ginawa sa aming tindahan. Sumasang-ayon ka na agad na i-update ang iyong account at iba pang impormasyon, kabilang ang iyong email address at mga numero ng credit card at mga petsa ng pag-expire, upang makumpleto namin ang iyong mga transaksyon at makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan. 

Para sa higit pang detalye, pakisuri ang aming Patakaran sa Pagbabalik at Patakaran sa Pagpapadala. 

SEKSYON 7 - MGA OPSYONAL NA TOOLS 

Maaari ka naming bigyan ng access sa mga tool ng third-party kung saan hindi namin sinusubaybayan o may anumang kontrol o input. 

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na nagbibigay kami ng access sa mga naturang tool "as is" at "as available" nang walang anumang warranty, representasyon o kundisyon ng anumang uri at walang anumang pag-endorso. Wala kaming anumang pananagutan na magmumula o nauugnay sa iyong paggamit ng opsyonal mga tool ng third-party. 

Anumang paggamit mo ng mga opsyonal na tool na inaalok sa pamamagitan ng site ay ganap na nasa iyong sariling peligro at pagpapasya at dapat mong tiyakin na pamilyar ka at aprubahan ang mga tuntunin kung saan ang mga tool ay ibinibigay ng nauugnay na (mga) provider ng third-party._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Maaari rin kaming, sa hinaharap, mag-alok ng mga bagong serbisyo at/o mga tampok sa pamamagitan ng website (kabilang ang, ang pagpapalabas ng mga bagong tool at mapagkukunan). Ang mga naturang bagong feature at/o serbisyo ay sasailalim din sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito. 

SEKSYON 8 - THIRD-PARTY LINKS 

Ang ilang partikular na nilalaman, produkto at serbisyong available sa pamamagitan ng aming Serbisyo ay maaaring magsama ng mga materyales mula sa mga third-party.

Maaaring idirekta ka ng mga link ng third-party sa site na ito sa mga website ng third-party na hindi kaakibat sa amin. Wala kaming pananagutan sa pagsusuri o pagsusuri sa nilalaman o katumpakan at hindi namin ginagarantiyahan at hindi magkakaroon ng anumang pananagutan o pananagutan para sa anumang mga materyal o website ng third-party, o para sa anumang iba pang materyales, produkto, o serbisyo ng mga third-party._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Hindi kami mananagot para sa anumang pinsala o pinsala na nauugnay sa pagbili o paggamit ng mga kalakal, serbisyo, mapagkukunan, nilalaman, o anumang iba pang mga transaksyong ginawa kaugnay ng anumang mga third-party na website. Mangyaring suriing mabuti ang mga patakaran at kasanayan ng third-party at tiyaking nauunawaan mo ang mga ito bago ka makisali sa anumang transaksyon. Ang mga reklamo, claim, alalahanin, o tanong tungkol sa mga produkto ng third-party ay dapat na idirekta sa third-party. 

SEKSYON 9 - MGA KOMENTARYO, FEEDBACK NG USER AT IBA PANG MGA SUBMISSION 

Kung, sa aming kahilingan, magpadala ka ng ilang partikular na pagsusumite (halimbawa, mga entry sa paligsahan) o nang walang kahilingan mula sa amin, magpapadala ka ng mga malikhaing ideya, mungkahi, panukala, plano, o iba pang materyal, online man, sa pamamagitan ng email, sa pamamagitan ng koreo, o iba pa. (sama-sama, 'mga komento'), sumasang-ayon ka na maaari naming, anumang oras, nang walang paghihigpit, i-edit, kopyahin, i-publish, ipamahagi, isalin at kung hindi man ay gamitin sa anumang medium ang anumang mga komento na ipinapasa mo sa amin. Kami ay at hindi dapat nasa ilalim ng obligasyon (1) na panatilihin ang anumang mga komento nang may kumpiyansa; (2) magbayad ng kabayaran para sa anumang komento; o (3) upang tumugon sa anumang mga komento. 

Maaari kaming, ngunit walang obligasyon na, subaybayan, i-edit o alisin ang nilalaman na natukoy namin sa aming sariling paghuhusga ay labag sa batas, nakakasakit, nagbabanta, naninirang-puri, naninirang-puri, pornograpiko, malaswa o kung hindi man ay hindi kanais-nais o lumalabag sa intelektwal na ari-arian ng alinmang partido o sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito . 

Sumasang-ayon ka na ang iyong mga komento ay hindi lalabag sa anumang karapatan ng anumang third-party, kabilang ang copyright, trademark, privacy, personalidad o iba pang personal o proprietary na karapatan. Sumasang-ayon ka pa na ang iyong mga komento ay hindi maglalaman ng libelous o kung hindi man ay labag sa batas, mapang-abuso o malaswang materyal, o naglalaman ng anumang computer virus o iba pang malware na maaaring makaapekto sa anumang paraan sa pagpapatakbo ng Serbisyo o anumang nauugnay na website. Hindi ka maaaring gumamit ng maling e-mail address, magpanggap na ibang tao maliban sa iyong sarili, o kung hindi man ay linlangin kami o mga third-party tungkol sa pinagmulan ng anumang mga komento. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anumang mga komento na iyong ginawa at ang kanilang katumpakan. Wala kaming pananagutan at wala kaming pananagutan para sa anumang komentong nai-post mo o ng anumang third-party.

 

SEKSYON 10 - PERSONAL NA IMPORMASYON 

Ang iyong pagsusumite ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng tindahan ay pinamamahalaan ng aming Patakaran sa Privacy. Upang tingnan ang aming Patakaran sa Privacy. 

SEKSYON 11 - MGA ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS 

Paminsan-minsan ay maaaring mayroong impormasyon sa aming site o sa Serbisyo na naglalaman ng mga typographical na error, kamalian o pagtanggal na maaaring nauugnay sa mga paglalarawan ng produkto, pagpepresyo, promosyon, alok, mga singil sa pagpapadala ng produkto, mga oras ng transit at availability. Inilalaan namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali, kamalian o pagkukulang, at baguhin o i-update ang impormasyon o kanselahin ang mga order kung ang anumang impormasyon sa Serbisyo o sa anumang nauugnay na website ay hindi tumpak anumang oras nang walang paunang abiso (kabilang ang pagkatapos mong isumite ang iyong order) .

Wala kaming obligasyon na i-update, baguhin o linawin ang impormasyon sa Serbisyo o sa anumang nauugnay na website, kabilang ang walang limitasyon, impormasyon sa pagpepresyo, maliban kung kinakailangan ng batas. Walang tinukoy na pag-update o petsa ng pag-refresh na inilapat sa Serbisyo o sa anumang nauugnay na website, ay dapat gawin upang ipahiwatig na ang lahat ng impormasyon sa Serbisyo o sa anumang nauugnay na website ay binago o na-update. 

SEKSYON 12 - MGA BAWAL NA PAGGAMIT 

Bilang karagdagan sa iba pang mga pagbabawal na itinakda sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, ipinagbabawal kang gamitin ang site o ang nilalaman nito: (a) para sa anumang labag sa batas na layunin; (b) upang manghingi ng iba na magsagawa o lumahok sa anumang labag sa batas na mga gawain; (c) upang labagin ang anumang internasyonal, pederal, panlalawigan o estado na mga regulasyon, tuntunin, batas, o lokal na ordinansa; (d) upang lumabag sa o lumabag sa ating mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba; (e) manggulo, mang-aabuso, mang-insulto, manakit, manirang-puri, manirang-puri, murahin, manakot, o magdiskrimina batay sa kasarian, oryentasyong sekswal, relihiyon, etnisidad, lahi, edad, bansang pinagmulan, o kapansanan; (f) magsumite ng mali o mapanlinlang na impormasyon; (g) mag-upload o magpadala ng mga virus o anumang iba pang uri ng malisyosong code na gagamitin o maaaring gamitin sa anumang paraan na makakaapekto sa pagpapagana o pagpapatakbo ng Serbisyo o ng anumang nauugnay na website, iba pang mga website, o Internet; (h) upang mangolekta o subaybayan ang personal na impormasyon ng iba; (i) sa spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, o scrape; (j) para sa anumang malaswa o imoral na layunin; o (k) upang makagambala o umiwas sa mga tampok na panseguridad ng Serbisyo o anumang nauugnay na website, iba pang mga website, o sa Internet. Inilalaan namin ang karapatang wakasan ang iyong paggamit ng Serbisyo o anumang nauugnay na website para sa paglabag sa alinman sa mga ipinagbabawal na paggamit. 

SEKSYON 13 - DISCLAIMER NG WARRANTY; LIMITASYON NG PANANAGUTAN 

Hindi namin ginagarantiya, kinakatawan o ginagarantiyahan na ang iyong paggamit ng aming serbisyo ay hindi maaantala, napapanahon, secure o walang error. 

Hindi namin ginagarantiyahan na ang mga resulta na maaaring makuha mula sa paggamit ng serbisyo ay magiging tumpak o maaasahan. 

Sumasang-ayon ka na paminsan-minsan ay maaari naming alisin ang serbisyo para sa hindi tiyak na mga panahon o kanselahin ang serbisyo anumang oras, nang walang abiso sa iyo. 

Malinaw kang sumasang-ayon na ang iyong paggamit ng, o kawalan ng kakayahan na gamitin, ang serbisyo ay nasa iyong panganib. Ang serbisyo at lahat ng mga produkto at serbisyong inihatid sa iyo sa pamamagitan ng serbisyo ay (maliban sa hayagang sinabi sa amin) na ibinigay 'as is' at 'as available' para sa iyong paggamit, nang walang anumang representasyon, warranty o kundisyon ng anumang uri, alinman sa express o ipinahiwatig, kasama ang lahat ng ipinahiwatig na warranty o kundisyon ng pagiging mapagkalakal, kalidad na maipagbibili, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, tibay, titulo, at hindi paglabag. 

Sa anumang kaso, ang Crystal Energy Infinite Guam LLC, ang aming mga direktor, opisyal, empleyado, kaakibat, ahente, kontratista, intern, supplier, service provider o tagapaglisensya ay mananagot para sa anumang pinsala, pagkawala, paghahabol, o anumang direkta, hindi direkta, hindi sinasadya, parusa. , espesyal, o kahihinatnang pinsala ng anumang uri, kabilang ang, nang walang limitasyon, nawalang kita, nawalang kita, nawalang ipon, pagkawala ng data, mga gastos sa pagpapalit, o anumang katulad na pinsala, batay man sa kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan), mahigpit na pananagutan o kung hindi man , na nagmumula sa iyong paggamit ng alinman sa serbisyo o anumang mga produkto na nakuha gamit ang serbisyo, o para sa anumang iba pang claim na nauugnay sa anumang paraan sa iyong paggamit ng serbisyo o anumang produkto, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang mga error o pagtanggal sa anumang nilalaman, o anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang resulta ng paggamit ng serbisyo o anumang nilalaman (o produkto) na nai-post, ipinadala, o kung hindi man ay ginawang magagamit sa pamamagitan ng serbisyo, kahit na pinapayuhan ng kanilang posibilidad. Dahil hindi pinahihintulutan ng ilang estado o hurisdiksyon ang pagbubukod o ang limitasyon ng pananagutan para sa mga kinahinatnan o incidental na pinsala, sa mga nasabing estado o hurisdiksyon, ang ating pananagutan ay dapat na limitado sa maximum na lawak na pinapahintulutan ng batas. ANUMANG DAHILAN NG PAGKILOS O CLAIM NA MAAARI MONG NAGMULA SA O KAUGNAY SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO O ANG WEBSITE AY DAPAT MAGSIMULA SA LOOB NG Anim (6) NA BUWAN PAGKATAPOS ANG DAHILAN NG PAGKILOS, KUNG HINDI PA, ANG GANITONG DAHILAN NG PAGKILOS O PAG-CLAIM AY PERO.  

SEKSYON 14 - INDEMNIFICATION 

Sumasang-ayon kang magbayad ng danyos, ipagtanggol at panatilihing hindi nakakapinsala ang Crystal Energy Infinite Guam LLC, mga subsidiary, kaakibat, kasosyo, opisyal, direktor, ahente, kontratista, tagapaglisensya, tagapagbigay ng serbisyo, subkontraktor, supplier, intern at empleyado, na hindi nakakapinsala sa anumang paghahabol o kahilingan, kabilang ang makatwirang bayad ng mga abogado, na ginawa ng anumang third-party dahil sa o nagmumula sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito o sa mga dokumentong isinasama nila sa pamamagitan ng sanggunian, o ang iyong paglabag sa anumang batas o mga karapatan ng isang third-party._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

SEKSYON 15 - PAGHIWALAY 

Kung sakaling ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ay matukoy na labag sa batas, walang bisa o hindi maipapatupad, ang naturang probisyon ay gayunpaman ay maipapatupad hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, at ang hindi maipapatupad na bahagi ay dapat ituring na maputol mula sa Mga Tuntuning ito ng Serbisyo, ang naturang pagpapasiya ay hindi makakaapekto sa bisa at kakayahang maipatupad ng anumang iba pang natitirang probisyon. 

SEKSYON 16 - TERMINATION 

Ang mga obligasyon at pananagutan ng mga partido na natamo bago ang petsa ng pagwawakas ay mananatili sa pagtatapos ng kasunduang ito para sa lahat ng layunin. 

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito ay epektibo maliban kung at hanggang sa wakasan mo o sa amin. Maaari mong wakasan ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito anumang oras sa pamamagitan ng pag-abiso sa amin na hindi mo na gustong gamitin ang aming Mga Serbisyo, o kapag tumigil ka sa paggamit sa aming site. 

Kung sa aming nag-iisang paghatol ay nabigo ka, o pinaghihinalaan namin na nabigo ka, na sumunod sa anumang termino o probisyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito, maaari rin naming wakasan ang kasunduang ito anumang oras nang walang abiso at mananatili kang mananagot para sa lahat ng halagang dapat bayaran. hanggang at kasama ang petsa ng pagwawakas; at/o maaaring tanggihan ka ng access sa aming Mga Serbisyo (o anumang bahagi nito). 

SEKSYON 17 - BUONG KASUNDUAN 

Ang kabiguan naming gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ay hindi dapat bubuo ng pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon. 

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito at anumang mga patakaran o patakaran sa pagpapatakbo na nai-post namin sa site na ito o bilang paggalang sa Ang Serbisyo ay bumubuo sa buong kasunduan at pagkakaunawaan sa pagitan mo at namin at namamahala sa iyong paggamit ng Serbisyo, na pinapalitan ang anumang nauna o kasabay na mga kasunduan, komunikasyon at panukala , pasalita man o nakasulat, sa pagitan mo at sa amin (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang mga naunang bersyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyo).

Ang anumang mga kalabuan sa interpretasyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ay hindi dapat ipakahulugan laban sa nagbabalangkas na partido. 

SEKSYON 18 - NANGUNGUNANG BATAS 

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito at anumang magkahiwalay na kasunduan kung saan kami nagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo ay pamamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng Estados Unidos. 

SEKSYON 19 - MGA PAGBABAGO SA MGA TUNTUNIN NG SERBISYO 

Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyo anumang oras sa pahinang ito. 

Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na i-update, baguhin o palitan ang anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito sa pamamagitan ng pag-post ng mga update at pagbabago sa aming website. Responsibilidad mong suriin ang aming website nang pana-panahon para sa mga pagbabago. Ang iyong patuloy na paggamit o pag-access sa aming website o sa Serbisyo kasunod ng pag-post ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ay bumubuo ng pagtanggap sa mga pagbabagong iyon. 

SEKSYON 20 - ANG SITE NA ITO AY HINDI NAGBIBIGAY NG MEDIKAL O LEGAL NA PAYO ANG SITE NA ITO AY HINDI NAGBIBIGAY NG MEDIKAL O LEGAL NA PAYO. 

Ang abisong ito ay kinakailangan ng Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Ang mga pahayag sa site na ito ay hindi inaprubahan ng Food and Drug Administration. 

Ang anumang impormasyon na maaaring matagpuan saanman sa site na ito ay hindi ipinakita bilang isang kapalit, o inilaan upang maging isang kahalili para sa medikal na payo, paggamot o diagnosis. Ang anumang impormasyon tungkol sa crystal healing ay batay sa aming mga personal na paniniwala at pananaliksik sa alternatibong gamot at hindi dapat ituring bilang isang kapalit para sa conventional medicine. Kung mayroon kang malubhang isyu sa kalusugan, dapat kang kumunsulta sa iyong doktor. 

Tandaan: Ang site na ito ay hindi nagbibigay ng medikal na payo o nagrereseta ng paggamit ng anumang pamamaraan bilang isang paraan ng paggamot para sa mga problemang medikal nang walang payo ng isang manggagamot, direkta man o hindi direkta. 

Ang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng website, blog at social media ng Crystal Energy Infinite Guam LLC ay para sa mga layuning pang-impormasyon na idinisenyo lamang para sa pangkalahatang edukasyon ng mamimili. Ito ay hindi, ni ito ay nilayon na maging, isang kapalit para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging humingi ng payo ng iyong manggagamot o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng kalusugan sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa isang kondisyong medikal. Huwag kailanman balewalain ang propesyonal na payong medikal o pagkaantala sa paghahanap nito dahil sa isang bagay na nabasa mo sa website, blog o social media ng Crystal Energy Infinite Guam LLC! 

Ang anumang aksyon sa iyong bahagi bilang tugon sa impormasyong ibinigay sa website, blog at social na ito ay nasa iyong sariling peligro. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Crystal Energy Infinite Guam LLC, ang mga may-ari nito, empleyado, kontribyutor, may-akda, tagapayo, miyembro at kaakibat na organisasyon, o anumang ikatlong partido na binanggit sa website ng Crystal Energy Infinite Guam LLC para sa anumang pinsala (kabilang ang, nang walang limitasyon, incidental at consequential damages, personal injury/wrongful death, lost profits, or damages resulting from lost data or business interruption) na nagreresulta mula sa paggamit ng o kawalan ng kakayahang gamitin ang website ngCrystal Energy Infinite, ang nilalaman nito, o ang paggamit ng anumang produkto, impormasyon, ideya, serbisyo o pagtuturo na nakapaloob sa materyal na ibinigay at/o anumang (mga) website na naka-link sa/mula rito, batay man sa warranty, kontrata, tort, o anumang iba pang teoryang legal, at kung ang Crystal Energy Infinite Guam LLC o hindi, nito ang mga kontribyutor, may-akda, tagapayo, miyembro at mga kaakibat na organisasyon, o anumang mga ikatlong partido na binanggit sa website ng Crystal Energy Infinite ay pinapayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala.

Ang website ng Crystal Energy Infinite at social media at ang nilalaman nito ay ibinibigay sa "holistic" na batayan. CRYSTAL ENERGY INFINITE GUAM LLC, ANG MGA MAY-ARI NITO, MGA DIRECTOR, MGA OPISYAL, MGA EMPLEYADO, MGA MAY-AKDA, MGA TAGAPAYO, MGA MIYEMBRO AT MGA AFFILIATE ORGANIZATION O ANUMANG MGA IKATLONG PARTIDO NA NABANGGIT SA CRYSTAL ENERGY INFINITE GUAM, EMPLOYEES, EXTREMTED GUAM LLC. IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, AYON SA BAGAY O IBA PA, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, HINDI PAGLABAG SA MGA KARAPATAN NG THIRD PARTIES, AT KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN._cc781905-194cde-3b8b38b-194cde-3b8b5b3b5c5bd3b6b7f6b7f6b7f6b7f6b7f6b7f6b6b7f6b1

TAHASANG KINIKILALA AT SUMANG-AYON KA NA HINDI ANG CRYSTAL ENERGY INFINITE GUAM LLC AT ANG KANILANG KANYANG, MGA MAY-ARI, DIRECTOR, OPISYAL, EMPLEYADO, AHENTE, VOLUNTEER, CONTENT PROVIDERS, ADVISORS, MIYEMBRO, TAGAPAGAWAS NG MGA TAGAPAG-ARAL NG MGA TAGAPAGAWAS SA IYO AT MGA TAGAPAGAWAS SA SPONSOR. MULA SA PAGGAMIT NG NILALAMAN KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IYONG PAGPILI NA MAGHAHANAP O HINDI NA HUMINGI NG PROFESSIONAL MEDICAL CARE, O ANG IYONG PAGPILI O HINDI PAGPILI NG TIYAK NA PAGGAgamot BATAY SA NILALAMAN O SERBISYO NG WEBSITE NA ITO7790.5cc. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

SECTION 21 - COMPANY TRADEMARKS 

Ang pangalan ng Kumpanya, ang mga terminong Crystal Energy Infinite Guam LLC, anumang logo ng Kumpanya, at lahat ng nauugnay na pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, disenyo at slogan ay mga trademark ng Crystal Energy Infinite Guam LLC o mga kaakibat nito. Hindi ka dapat gumamit ng mga naturang marka nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Crystal Energy Infinite Guam LLC. Ang lahat ng iba pang pangalan, tatak at marka ay ginagamit para sa mga layunin ng pagkakakilanlan lamang at ang mga trademark ng kani-kanilang mga may-ari. 

SEKSYON 22 - HEOGRAPHIC RESTRICTIONS 

Ang may-ari ng Website ay nakabase sa US Territory of Guam. Hindi kami naghahabol na ang Website o alinman sa nilalaman nito ay naa-access o naaangkop sa labas. Ang pag-access sa Website ay maaaring hindi legal ng ilang mga tao o sa ilang mga bansa. Kung ina-access mo ang Website mula sa labas ng United States, gagawin mo ito sa sarili mong inisyatiba at responsable para sa pagsunod sa sarili mong mga lokal na batas. 

SEKSYON 23 - IMPORMASYON SA CONTACT 

Ang mga tanong tungkol sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ay dapat ipadala sa amin sa crystalenergyinfinite@gmail.com

Patakaran sa Privacy

 

Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito kung paano kinokolekta, ginagamit, at ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon kapag bumisita ka o bumili mula sa crystalenergyinfinite.com (ang “Site”). 

Personal na impormasyon na kinokolekta namin 

Kapag binisita mo ang Site, awtomatiko kaming nangongolekta ng ilang impormasyon tungkol sa iyong device, kabilang ang impormasyon tungkol sa iyong web browser, IP address, time zone, at ilan sa mga cookies na naka-install sa iyong device. Bukod pa rito, habang bina-browse mo ang Site, kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na web page o mga produkto na iyong tinitingnan, anong mga website o termino para sa paghahanap ang nag-refer sa iyo sa Site, at impormasyon tungkol sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa Site. Tinutukoy namin ang awtomatikong nakolektang impormasyon na ito bilang "Impormasyon ng Device". 

Kinokolekta namin ang Impormasyon ng Device gamit ang mga sumusunod na teknolohiya: 

- Ang "Cookies" ay mga file ng data na inilalagay sa iyong device o computer at kadalasang may kasamang anonymous na natatanging identifier. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa cookies, at kung paano i-disable ang cookies, bisitahin ang http://www.allaboutcookies.org

- Sinusubaybayan ng "mga log file" ang mga aksyon na nagaganap sa Site, at mangolekta ng data kabilang ang iyong IP address, uri ng browser, Internet service provider, mga pahina ng pagre-refer/paglabas, at mga selyo ng petsa/oras. 

 

- Ang "mga web beacon", "tag", at "pixels" ay mga electronic na file na ginagamit upang magtala ng impormasyon tungkol sa kung paano mo bina-browse ang Site. 

Bukod pa rito kapag bumili ka o nagtangkang bumili sa pamamagitan ng Site, kinokolekta namin ang ilang partikular na impormasyon mula sa iyo, kabilang ang iyong pangalan, billing address, address sa pagpapadala, impormasyon sa pagbabayad (kabilang ang mga numero ng credit card, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Venmo ), email address, at numero ng telepono. Tinutukoy namin ang impormasyong ito bilang "Impormasyon ng Order". 

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa "Personal na Impormasyon" sa Patakaran sa Privacy na ito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Impormasyon ng Device at Impormasyon ng Order. 

Paano namin ginagamit ang iyong personal na impormasyon? 

Ginagamit namin ang Impormasyon ng Order na aming kinokolekta sa pangkalahatan upang matupad ang anumang mga order na inilagay sa pamamagitan ng Site (kabilang ang pagproseso ng iyong impormasyon sa pagbabayad, pag-aayos para sa pagpapadala, at pagbibigay sa iyo ng mga invoice at/o pagkumpirma ng order). Bilang karagdagan, ginagamit namin ang Impormasyon ng Order na ito sa: 

 

- Makipag-ugnayan sa iyo; 

- I-screen ang aming mga order para sa potensyal na panganib o panloloko; and 

- Kapag naaayon sa mga kagustuhang ibinahagi mo sa amin, bigyan ka ng impormasyon o advertising na nauugnay sa aming mga produkto o serbisyo. 

Ginagamit namin ang Impormasyon ng Device na kinokolekta namin upang matulungan kaming mag-screen para sa potensyal na panganib at panloloko (lalo na, ang iyong IP address), at higit sa pangkalahatan para pahusayin at i-optimize ang aming Site (halimbawa, sa pamamagitan ng pagbuo ng analytics tungkol sa kung paano nagba-browse at nakikipag-ugnayan ang aming mga customer sa ang Site, at upang masuri ang tagumpay ng aming mga kampanya sa marketing at advertising). 

Pagbabahagi sa iyo ng personal na Impormasyon 

Ibinabahagi namin ang iyong Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido upang matulungan kaming gamitin ang iyong Personal na Impormasyon, tulad ng inilarawan sa itaas. Halimbawa, ginagamit namin ang WIX para paganahin ang aming online na tindahan. Ginagamit din namin ang Google Analytics upang tulungan kaming maunawaan kung paano ginagamit ng aming mga customer ang Site -- maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa kung paano ginagamit ng Google ang iyong personal na Impormasyon dito: https://www.google.com/intl/fil/policies/privacy/.

Maaari ka ring mag-opt-out sa Google Analytics dito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Sa wakas, maaari rin naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon upang sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon, upang tumugon sa isang subpoena, search warrant o iba pang legal na kahilingan para sa impormasyong natatanggap namin, o upang maprotektahan ang aming mga karapatan. 

 

Huwag subaybayan 

Pakitandaan na hindi namin binabago ang mga kasanayan sa pagkolekta at paggamit ng data ng aming Site kapag nakakita kami ng signal na Huwag Subaybayan mula sa iyong browser. 

Pagpapanatili ng data 

Kapag nag-order ka sa pamamagitan ng Site, papanatilihin namin ang iyong Impormasyon ng Order para sa aming mga talaan maliban kung at hanggang sa hilingin mo sa amin na tanggalin ang impormasyong ito. 

Changes 

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang patakaran sa privacy na ito anumang oras, kaya mangyaring suriin ito nang madalas. Ang mga pagbabago at paglilinaw ay magkakabisa kaagad sa kanilang pag-post sa website. Kung gagawa kami ng mga materyal na pagbabago sa patakarang ito, aabisuhan ka namin dito na ito ay na-update, upang malaman mo kung anong impormasyon ang aming kinokolekta, paano namin ito ginagamit, at sa ilalim ng anong mga pangyayari, kung mayroon man, ginagamit namin at/o isiwalat ito. 

Minors 

Ang Site ay hindi inilaan para sa mga indibidwal na wala pang 18 taong gulang maliban kung pinahintulutan o sinusubaybayan ng tagapag-alaga/magulang. 

Makipag-ugnayan sa amin 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa privacy, kung mayroon kang mga tanong, o kung gusto mong magreklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng e-mail sa crystalenergyinfinite@gmail.com

bottom of page